ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3 days / 20 speeches
Entrepreneurship | Innovation |
Technology | Research

16 – 18 Δεκεμβρίου

Business Plan Award

Το Business Plan Award είναι ένα βασικό μέρος του INNECO και στόχο έχει να ενθαρρύνει τους νέους ταλαντούχους ανθρώπους του επιχειρείν να βγουν μπροστά, να προβάλουν την ιδέα τους και να μη διστάσουν να διεκδικήσουν την επιτυχία! Να δώσουν στην ιδέα τους την ευκαιρία που της αξίζει!

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) τoυ INNECO 2016 έχει ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις σε συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα, η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της, η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ